Tài khoản POOQ KR Hàn Quốc

Mua tài khoản POOQ KR Hàn Quốc đã xác minh, xem shows, phim và chương trình truyền hình Hàn Quốc giá rẻ.
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 245 McCash
Mua

Website :

 

POOQ is an Internet-based Real N screen service operated by a content union platform founded by KBS, SBS and MBC. You can watch many popular korean TV, shows, movies on it. 

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền