Tài khoản POOQ KR Hàn Quốc

Mua tài khoản POOQ KR Hàn Quốc đã xác minh, xem shows, phim và chương trình truyền hình Hàn Quốc giá rẻ.

Website :

 

POOQ is an Internet-based Real N screen service operated by a content union platform founded by KBS, SBS and MBC. You can watch many popular korean TV, shows, movies on it. 

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền