Tài khoản game Audition Hanbiton KR

Mua tài khoản game Audition Hanbiton Hàn Quốc giá rẻ
Khách 220.000 VNĐ
Thành viên 215 McCash
Mua
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 283 McCash
Mua

Website :

 

Với tài khoản game Hanbiton bạn có thể chơi được các game sau :

 • AIKA Online : http://aika.hanbiton.com
 • World in Audition : http://wia.hanbiton.com
 • Granado Espada : http://ge.hanbiton.com
 • Hell Gate : http://hellgate.hanbiton.com

Tài khoản ngẫu nhiên

 • Tài khoản ngẫu nhiên đã xác minh, khách hàng nhận đầy đủ mật khẩu và thông tin Email đã đăng kí.
 • Khách hàng tự đặt tên ingame.
 • Đã xác minh tài khoản KSSN / iPin.
 • Loại tài khoản trắng mới tạo.
 • Có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền.
 • Tài khoản sẽ bị khóa nếu 90 ngày không hoạt động.
 • Không hỗ trợ hoàn tiền.

 

Tài khoản tự đặt tên đăng nhập

 • Tài khoản ngẫu nhiên đã xác minh, khách hàng nhận đầy đủ mật khẩu và thông tin Email đã đăng kí. Chúng tôi sẽ tạo tài khoản với thông tin tên đăng nhập mà bạn cung cấp.
 • Khách hàng tự đặt tên ingame.
 • Đã xác minh tài khoản KSSN / iPin.
 • Loại tài khoản trắng mới tạo.
 • Có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền.
 • Tài khoản sẽ bị khóa nếu 90 ngày không hoạt động.
 • Không hỗ trợ hoàn tiền.