Tài khoản game Audition Hanbiton KR

Mua tài khoản game Audition Hanbiton Hàn Quốc giá rẻ
Khách 230.000 VNĐ
Thành viên 223 McCash
Mua
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 285 McCash
Mua

Website :

 

Với tài khoản game Hanbiton bạn có thể chơi được các game sau :

 • AIKA Online : http://aika.hanbiton.com
 • World in Audition : http://wia.hanbiton.com
 • Granado Espada : http://ge.hanbiton.com
 • Hell Gate : http://hellgate.hanbiton.com

Tài khoản ngẫu nhiên

 • Tài khoản ngẫu nhiên đã xác minh, khách hàng nhận đầy đủ mật khẩu và thông tin Email đã đăng kí.
 • Khách hàng tự đặt tên ingame.
 • Đã xác minh tài khoản KSSN / iPin.
 • Loại tài khoản trắng mới tạo.
 • Có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền.
 • Tài khoản sẽ bị khóa nếu 90 ngày không hoạt động.
 • Không hỗ trợ hoàn tiền.

 

Tài khoản tự đặt tên đăng nhập

 • Tài khoản ngẫu nhiên đã xác minh, khách hàng nhận đầy đủ mật khẩu và thông tin Email đã đăng kí. Chúng tôi sẽ tạo tài khoản với thông tin tên đăng nhập mà bạn cung cấp.
 • Khách hàng tự đặt tên ingame.
 • Đã xác minh tài khoản KSSN / iPin.
 • Loại tài khoản trắng mới tạo.
 • Có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền.
 • Tài khoản sẽ bị khóa nếu 90 ngày không hoạt động.
 • Không hỗ trợ hoàn tiền.

​Chú ý : 

 • Tài khoản không hỗ trợ việc xác minh lại, ipin hoặc số điện thoại Hàn Quốc đã được sử dụng để xác minh tài khoản này;
 • Tài khoản được bảo hành trong vòng 1 tháng kể từ ngày khách hàng nhận tài khoản vời đầy đủ thông tin cần thiết, sau 1 tháng kể MuaCash sẽ không hỗ trợ bất cứ điều gì thêm. 
 • Tài khoản đủ điều kiện bảo hành khi không bị khóa bởi các lí do như không chơi game trong thời gian dài, theo quy định của nhà phát hành game, hoặc bị khóa do sử dụng hack cheat gian lận trong game hoặc để lộ thông tin về vùng miền, những nơi bị nhà phát hành cấm chơi game.
 • Tài khoản này không hỗ trợ việc đổi mật khẩu, vui lòng giữ an toàn thông tin tài khoản và không chia sẻ tài khoản với người khác, MuaCash không chịu trách nhiệm và không hỗ trợ trong trường hợp khách hàng chia sẻ tài khoản cho người khác dẫn tới việc gặp rủi ro mất hoặc bị khóa tài khoản;
 • Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản game;
 • Bạn là người Việt Nam nên việc chơi được game tại server Hàn Quốc là một trải nghiệm, bất cứ hành động nạp tiền đầu tư vào tài khoản game, khách hàng vui lòng tự chịu trách nhiệm trong trường hợp nhà phát hành khóa tài khoản, hãy xem như đây là trải nghiệm game bản gốc tại Hàn Quốc, bạn không thể đòi hỏi quá nhiều điều như một công dân Việt Nam;
 • Không thể hoàn lại tiền sau khi nhận tài khoản game.