Tài khoản Full TV KR Hàn Quốc

Mua tài khoản Full TV KR Hàn Quốc đã xác minh chính chủ, nạp FULLTV KR Hearts Cash points giá rẻ.
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 265 McCash
Mua

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền