Tài khoản CanTV KR Hàn Quốc

Mua tài khoản CanTV KR Hàn Quốc đã xác minh chính chủ, nạp CanTV KR Hearts Cash points giá rẻ.
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 245 McCash
Mua

Website :

CanTV is one of South Korea Live Streaming websites. There are many famous BJ, sexy South Korea broadcasters. You can buy one verified CanTV 19+ Korean account to watch Live Streaming. Buy Can TV hearts coin to send gift to your favorited BJ.

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền