Tài khoản CanTV KR Hàn Quốc

Mua tài khoản CanTV KR Hàn Quốc đã xác minh chính chủ, nạp CanTV KR Hearts Cash points giá rẻ.

Website :

CanTV is one of South Korea Live Streaming websites. There are many famous BJ, sexy South Korea broadcasters. You can buy one verified CanTV 19+ Korean account to watch Live Streaming. Buy Can TV hearts coin to send gift to your favorited BJ.

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền