Tài khoản Bizent KR Hàn Quốc

Mua tài khoản Bizent KR Hàn Quốc ủng hộ các idol.
Khách 360.000 VNĐ
Thành viên 355 McCash
Mua

Website :

 

Bizent website is offering goods, CD/DVD, MAMAMOO Official Membership. Because some goods are only available in South Korea version of Bizent, some fans would like to buy KR bizent account.

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền