Tài khoản Battle.Net Blizzard Trung Quốc

Mua tài khoản Battle.Net Blizzard China server Trung Quốc giá rẻ.
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 265 McCash
Mua

Với tài khoản Battle.Net Trung Quốc, bạn có thể chơi các tựa game nổi tiếng như : 

  • WORLD OF WARCRAFT 魔兽世界  http://www.warcraftchina.com
  • OVERWATCH 守望先锋 http://ow.blizzard.cn/home
  • STARCRAFT  星际争霸Ⅱ http://sc2.163.com/home
  • HEARTHSTONE 炉石传说 http://hs.blizzard.cn
  • Diablo 暗黑破坏神3 http://d3.blizzard.cn
  • HEROES OF THE STORM 风暴英雄 http://heroes.blizzard.cn