Tài khoản Amazon Web Services AWS sử dụng 1 năm

Tài khoản Amazon Web Services AWS sử dụng 1 năm giá rẻ.
  • Account AWS được cài sẵn VPS miễn phí 12 tháng
  • Full thông tin account: Email + Password + Mail phục hồi
  • Bảo hành đổi trả 1-1 nếu bị lỗi trong 24h

Tài Khoản AWS có gì hot?

  • VPS Miễn Phí 12 Tháng : t2.micro + 750 giờ sử dụng VPS mỗi tháng, hệ điều hành Linux và Windows;
  • IP Đa Dạng Phong Phú : Kho IP đa dạng, tránh được nhiều IP chết, thích hợp nuôi account;
  • 62.000 Email Miễn Phí : SES - 62K email gửi đi miễn phí mỗi tháng bằng SMTP, tiết kiệm chi phí;
  • 147 Thiết Bị Sạch : AWS Device Farm - kho thiết bị sạch và IP sạch, hỗ trợ việc tạo account trust.

 

Amazon Web Services là một công ty con của Amazon cung cấp các nền tảng điện toán đám mây theo yêu cầu cho các cá nhân, công ty và chính phủ, trên cơ sở trả tiền theo nhu cầu sử dụng.