Siêu Anh Hùng 9game Trung Quốc

Mua thẻ China Unicom, Junwang J Card, nạp tiền trong game Siêu Anh Hùng China bản 超级英雄 9game giá rẻ.
Khách 450.000 VNĐ
Thành viên 441 McCash
Mua
Khách 240.000 VNĐ
Thành viên 237 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 147 McCash
Mua

HƯỚNG DẪN NẠP U POINTS TÀI KHOẢN 9GAME.CN

 

Để xem số tài khoản UC , hãy đăng nhập tại đây :   https://id.uc.cn/next/userinfo/userInfo?client_id=4  ( UC号 )

 

 

Hệ thống chuyển sang trang xác nhận lại thông tin, Click nút bên dưới để nạp thẻ.

 

 

Sau khi nạp U Point vào tài khoản, bạn vào game chọn thanh toán qua tài khoản UC