Private Residential Static Proxy eBay

Mua Private Residential Static Proxy eBay, Proxy nuôi tài khoản Ebay giá rẻ.
Khách 200.000 VNĐ
Thành viên 193 McCash
Mua
  • Dành riêng cho dịch vụ eBay
  • Hỗ trợ đa kết nối http/s
  • Cấu trúc proxy IP:Port:Username:Password
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  • Bảo hành đổi trả 1-1 nếu bị lỗi trong 24h

Các Nước Hỗ Trợ Proxy Private Service : 

Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Latvia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Czech, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, India, Indonesia, Italy, Japan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Maldives, Moldova, Netherlands, Norway, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, UAE, UK, Ukraine, USA, Uzbekistan, Vietnam

Riêng về IPV6, hiện tại chỉ có một số nước hỗ trợ Proxy IPV6

 

Tập đoàn eBay là một công ty của Hoa Kỳ, quản lý trang Web eBay.com, một website đấu giá trực tuyến, nơi mà mọi người khắp nơi trên thế giới có thể mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ. Ngoài trụ sở tại Mỹ, eBay còn có chi nhánh tại một số quốc gia khác. Tập đoàn eBay cũng sở hữu thương hiệu nổi tiếng khác là Paypal.