Private Proxy Service IPV4 Stripe

Mua Private Proxy Service IPV4 đăng nhập tài khoản Stripe giá rẻ.
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 107 McCash
Mua
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 311 McCash
Mua

Dành riêng cho dịch vụ Stripe
Hỗ trợ đa kết nối http/s và socks5
Cấu trúc proxy IP:Port:Username:Password
Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Bảo hành đổi trả 1-1 nếu bị lỗi trong 24h

Các Nước Hỗ Trợ Proxy Private Service : 

Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Czech, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, India, Indonesia, Italy, Japan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Maldives, Moldova, Netherlands, Norway, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, UAE, UK, Ukraine, USA, Uzbekistan, Vietnam, ...

 

Stripe là một cổng thanh toán của Hoa Kỳ cho phép các trang thương mại điện tử nhận thanh toán trên website bán hàng của mình.

Tài khoản Stripe rất giống tài khoản ngân hàng. Bạn có thể tạo nhiều tài khoản Stripe cho sản phẩm hoặc các trang bán hàng của mình. Mỗi tài khoản có các khoản thanh toán, bảng điều khiển và người dùng được ủy quyền riêng mà bạn lựa chọn.Tài khoản có loại tiền mặc định. Khi bạn nhận thanh toán từ các loại tiền tệ khác nó sẽ tự quy đổi về đơn vị tiền tệ mặc định. Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản Stripe về tài khoản ngân hàng của bạn.