Private Proxy Service IPV4 Paypal

Gia hạn thuê Private Proxy Service IPV4 đăng nhập tài khoản Paypal giá rẻ.
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 107 McCash
Mua
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 311 McCash
Mua

Dành riêng cho dịch vụ Paypal
Hỗ trợ đa kết nối http/s và socks5
Cấu trúc proxy IP:Port:Username:Password
Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Bảo hành đổi trả 1-1 nếu bị lỗi trong 24h

PayPal được hiểu đơn giản là một dịch vụ trung gian dùng để thanh toán và chuyển tiền quốc tế qua mạng Internet. Với PayPal thì các bạn có thể thanh toán khi mua sắm trực tuyến ở nước ngoài hoặc nhận tiền chi trả từ nước ngoài gửi về Việt Nam. Nó có thể xem như là ví tiền điện tử hay tương tự như Internet Banking của các ngân hàng: bạn có thể chuyển - rút cho tài khoản PayPal khác, thanh toán mua hàng trực tuyến nếu nơi bán có hổ trợ Paypal, hoặc nhận tiền thanh toán quốc tế.