Webzen 500 WCoin Global

Webzen 500 WCoin Global

Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 135 McCash
Mua

Mô tả

Website:

Trang Webzen lần đầu tiên phát hành tựa game đình đám 'MU Online,' ngay lập tức thu hút hơn một triệu người dùng mới .'WEBZEN.com' không chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh mà còn có 8 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp Vào tháng Năm năm 2014, Webzen.com, gPotato.eu và gPotato.com sáp nhập là www.webzen.com với tên tiền tệ ảo được gọi là Wcoin. Các Wcoin có thể được sử dụng để có được các trò chơi ảo thông qua một cửa hàng bán đồ cao cấp. Những người dùng khác thông thường sẽ không có quyền truy cập vào các mặt hàng này hoặc sẽ phải dành nhiều thời gian trong trò chơi để có được chúng. Wcoin có thể được mua bằng thẻ tín dụng, PayPal, hoặc thẻ Wcoin .

Danh sách game Webzen được hỗ trợ bởi thẻ wcoin :

SEVENCORE  |  Archlord 2  |  AOW  |  C9  Online  |  Rappelz  |   Rebirth  |   Combat MMORPG  |   PvP MMORPG |   Kung fu MMORPG  |   Fantasy MMORPG