Nạp VCoin vào tài khoản VTCgames

Dịch vụ nạp VCoin trực tiếp vào tài khoản VTCgames .

Thẻ Vcoin là thẻ đa năng do VTC Intecom độc quyền phát hành, có thể sử dụng nạp game do VTC Game và hơn 50 nhà phát hành game, dịch vụ khác nhau.