Nạp tiền vào tài khoản Xiaomi

Dịch vụ nạp tiền, mua MiCoin tài khoản Xiaomi giá rẻ.
Khách 170.000 VNĐ
Thành viên 163 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 265 McCash
Mua
Khách 540.000 VNĐ
Thành viên 529 McCash
Mua

Tỷ lệ nạp: 1 nhân dân tệ = 1 MiCoin
 


MiCoin có thể sử dụng để mua nhiều sản phẩm ảo và dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau trên nền tảng MIUI, bao gồm: chủ đề, trò chơi và đọc thêm (không bao gồm các sản phẩm vật lý như điện thoại di động Xiaomi).