Nạp tiền tài khoản GOG.com Galaxy Wallet

Nạp tiền trực tiếp vào tài khoản GOG.com Galaxy Wallet giá rẻ.
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 135 McCash
Mua
Khách 280.000 VNĐ
Thành viên 271 McCash
Mua
Khách 680.000 VNĐ
Thành viên 665 McCash
Mua
Khách 1.330.000 VNĐ
Thành viên 1.315 McCash
Mua
Khách 2.590.000 VNĐ
Thành viên 2.569 McCash
Mua

GOG Galaxy có gì hay:

  • One-click install: chỉ click 1 lần, game sẽ được tải và cài đặt tự động.
  • Backup copy download: backup các game ở dạng free-DRM để chia sẻ hoặc lưu trữ dễ dàng.
  • Rollback: quay lại phiên bản trước đó của game, nếu game bạn vừa update và bị lỗi thì có thể quay lại bản trước để chơi bình thường.
  • Crossplay: hỗ trợ bạn chơi game online với các nền tảng khác như Steam.
  • Cloud save: tất cả các save game của bạn đều được lưu lên mây, đảm bảo bạn sẽ không bao giờ mất save game.