Nạp tiền tài khoản 世纪天成 Tiancity Trung Quốc

Dịch vụ nạp tiền tài khoản 世纪天成 Tiancity Trung Quốc giá rẻ.
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 105 McCash
Mua
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 155 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 255 McCash
Mua
Khách 510.000 VNĐ
Thành viên 503 McCash
Mua

世纪天成一卡通(洛奇/跑跑卡丁车/新天翼之链/天关战纪/反恐精英/哼哼哈嘿)

  • 10元卡=100点世纪天成点数
  • 40元卡=400点世纪天成点数
  • 10 nhân dân tệ = 100 điểm Tiancity 
  • 40 nhân dân tệ = 400 điểm Tiancity 

登陆官方帐户充值页面:http://pay.tiancity.com/Payment/CardRegistration.aspx进行充值