Nạp tệ 9You.com CN

Dịch vụ nạp tệ game 9You.com Trung Quốc giá rẻ
Khách 50.000 VNĐ
Thành viên 47 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 135 McCash
Mua
Khách 230.000 VNĐ
Thành viên 223 McCash
Mua

Website:

  • Trang chủ 9You.com CN

  • Đăng ký tài khoản 9You.com 

  • Nạp thẻ 9You.com Card CN tại đây

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ 9YOU

  • Truy cập link nạp tiền và đăng nhập tài khoản game  
  • Chọn mệnh giá, loại thẻ, điền seri, mã thẻ, nhập chuỗi ký tự