Nạp tệ 9You.com CN

Dịch vụ nạp tệ game 9You.com Trung Quốc giá rẻ
Khách 50.000 VNĐ
Thành viên 45 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 125 McCash
Mua
Khách 210.000 VNĐ
Thành viên 205 McCash
Mua

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ 9YOU

  • Truy cập link nạp tiền và đăng nhập tài khoản game :  https://pay.9you.com/funpay/ms_pay.php
  • Chọn mệnh giá, loại thẻ, điền seri, mã thẻ, nhập chuỗi ký tự