Nạp K Ching Elsword NA

Cách đơn giản nhất để nạp K-ching cho game Elsword Global
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 255 McCash
Mua
Khách 640.000 VNĐ
Thành viên 623 McCash
Mua
Khách 1.260.000 VNĐ
Thành viên 1.243 McCash
Mua
Khách 2.450.000 VNĐ
Thành viên 2.429 McCash
Mua
Khách 2.320.000 VNĐ
Thành viên 2.299 McCash
Mua
Khách 1.190.000 VNĐ
Thành viên 1.175 McCash
Mua
Khách 490.000 VNĐ
Thành viên 479 McCash
Mua
Khách 370.000 VNĐ
Thành viên 359 McCash
Mua
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 243 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 123 McCash
Mua

Cách nạp K-Ching vào Grand Chase online và ELSWORD online bằng rất nhiều loại thẻ như: Karma Koin, GoCash Game Card, Rixty Prepaid Card, Cherry Credits. 

  • Sau khi có mã thẻ , bạn tiến hành đăng nhập Login vào website của Elsword Game rồi click vào Load Up K-Ching
  • Chọn loại thẻ tương ứng với bạn có -> chọn gói nạp tương ứng với mệnh giá thẻ bạn có, rồi điền mã thẻ và nạp .