Nạp K Ching Elsword NA

Cách đơn giản nhất để nạp K-ching cho game Elsword Global
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 257 McCash
Mua
Khách 650.000 VNĐ
Thành viên 635 McCash
Mua
Khách 1.260.000 VNĐ
Thành viên 1.247 McCash
Mua
Khách 2.480.000 VNĐ
Thành viên 2.459 McCash
Mua
Khách 2.350.000 VNĐ
Thành viên 2.329 McCash
Mua
Khách 1.210.000 VNĐ
Thành viên 1.195 McCash
Mua
Khách 500.000 VNĐ
Thành viên 487 McCash
Mua
Khách 370.000 VNĐ
Thành viên 363 McCash
Mua
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 245 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 123 McCash
Mua

Cách nạp K-Ching vào Grand Chase online và ELSWORD online bằng rất nhiều loại thẻ như: Karma Koin, GoCash Game Card, Rixty Prepaid Card, Cherry Credits. 

  • Sau khi có mã thẻ , bạn tiến hành đăng nhập Login vào website của Elsword Game rồi click vào Load Up K-Ching
  • Chọn loại thẻ tương ứng với bạn có -> chọn gói nạp tương ứng với mệnh giá thẻ bạn có, rồi điền mã thẻ và nạp .