Dragon Pals

Từng bước để có thể nạp thẻ Rixty game card vào webgame Dragon Pals R2 giá rẻ
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 133 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 263 McCash
Mua
Khách 530.000 VNĐ
Thành viên 523 McCash
Mua
Khách 660.000 VNĐ
Thành viên 643 McCash
Mua
Khách 1.290.000 VNĐ
Thành viên 1.275 McCash
Mua
Khách 2.520.000 VNĐ
Thành viên 2.499 McCash
Mua

Website:

Trong game, Click nút Recharge để nạp thẻ.

 

Dragon Pals Trailer