Dragon Pals

Từng bước để có thể nạp thẻ Rixty game card vào webgame Dragon Pals R2 giá rẻ

Website:

Trong game, Click nút Recharge để nạp thẻ.

 

Dragon Pals Trailer