Guild Wars 2 Global

Khách: 860.000 VNĐ
Thành viên: 839 (Exp: 839) McCash (839 Exp)
Mua
Khách: 590.000 VNĐ
Thành viên: 583 (Exp: 583) McCash (583 Exp)
Mua
1/1

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

  • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
  • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email

 

 

GuildWars 2 Teaser Trailer

 

 

 

Liên hệ