Guild Wars 2 Global

Khách: 220.000 VNĐ
Thành viên: 215 (Exp: 215) McCash (215 Exp)
Mua
Khách: 620.000 VNĐ
Thành viên: 605 (Exp: 605) McCash (605 Exp)
Mua
1/1

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

  • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
  • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email
  • Bài viết đáng lưu ý

 

 

GuildWars 2 Teaser Trailer

 

 

 

Liên hệ