League of Angels LOA 2 Gtarcade

Nạp vàng, topaz, kim cương kc Diamond League of Angels LOA 2 gtarcade
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 133 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 263 McCash
Mua
Khách 530.000 VNĐ
Thành viên 519 McCash
Mua
Khách 790.000 VNĐ
Thành viên 773 McCash
Mua
Khách 1.290.000 VNĐ
Thành viên 1.275 McCash
Mua
Khách 2.520.000 VNĐ
Thành viên 2.499 McCash
Mua
Khách 2.450.000 VNĐ
Thành viên 2.429 McCash
Mua
Khách 1.255.000 VNĐ
Thành viên 1.239 McCash
Mua
Khách 660.000 VNĐ
Thành viên 647 McCash
Mua
Khách 640.000 VNĐ
Thành viên 625 McCash
Mua
Khách 540.000 VNĐ
Thành viên 529 McCash
Mua
Khách 510.000 VNĐ
Thành viên 503 McCash
Mua
Khách 390.000 VNĐ
Thành viên 379 McCash
Mua
Khách 330.000 VNĐ
Thành viên 327 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 267 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 255 McCash
Mua
Khách 170.000 VNĐ
Thành viên 167 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 141 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 127 McCash
Mua
Khách 30.000 VNĐ
Thành viên 27 McCash
Mua

Website:

Hiện có các loại thẻ MINT Cash Card, openBucks gift card có thể sử dụng để nạp tiền game này . Các thẻ này đều có thể nạp trừ dần số dư thẻ nhiều lần cho tới hết.

Tham gia vào League of Angels, bạn sẽ được điều khiển một nhóm các thiên thần tham gia những trận chiến chống lại đoàn quân quỷ dữ (mô típ quen thuộc). Chỉ có điều, từng màn chơi, từng nhân vật sẽ được những họa sỹ bỏ công hoàn thiện để lột tả được cả vẻ đẹp lẫn sự khốc liệt trong game.