DB Daybreak Cash

Dịch vụ nạp DB Daybreak Cash SOE DC Universe Online daybreakgames.com
Khách 3.090.000 VNĐ
Thành viên 3.059 McCash
Mua
Khách 1.890.000 VNĐ
Thành viên 1.869 McCash
Mua
Khách 1.040.000 VNĐ
Thành viên 1.029 McCash
Mua
Khách 410.000 VNĐ
Thành viên 403 McCash
Mua
Khách 2.200.000 VNĐ
Thành viên 2.179 McCash
Mua
Khách 1.200.000 VNĐ
Thành viên 1.179 McCash
Mua
Khách 670.000 VNĐ
Thành viên 657 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 267 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 137 McCash
Mua

Website : 

Vui lòng tắt xác minh 2 bước và các loại bảo mật khác trước khi nạp DB.

Daybreak Cash là gì ?

- Daybreak Cash là tiền tệ ảo của công ty game Daybreak , với DB người chơi có thể mua để mua các mặt hàng trong trò chơi thông qua Marketplace trong game.

- Lưu ý: Daybreak Cash không còn được sử dụng trong H1Z1: King of the Kill từ sau 20/09/2016. Daybreak Cash là tiền ảo được sử dụng trong tất cả các trò chơi khác của Daybreak PC, bao gồm H1Z1: Just Survive