DB Daybreak Cash

Dịch vụ nạp DB Daybreak Cash SOE DC Universe Online daybreakgames.com

Website : 

Vui lòng tắt xác minh 2 bước và các loại bảo mật khác trước khi nạp DB.

Daybreak Cash là gì ?

- Daybreak Cash là tiền tệ ảo của công ty game Daybreak , với DB người chơi có thể mua để mua các mặt hàng trong trò chơi thông qua Marketplace trong game.

- Lưu ý: Daybreak Cash không còn được sử dụng trong H1Z1: King of the Kill từ sau 20/09/2016. Daybreak Cash là tiền ảo được sử dụng trong tất cả các trò chơi khác của Daybreak PC, bao gồm H1Z1: Just Survive