Thẻ tháng + Nhật ký hành trình

Thẻ tháng + Nhật ký hành trình

Khách 350.000 VNĐ
Thành viên 339 McCash

Mô tả

Website : 

 

​Nhận đầy đủ các khuyến mai trong game như X2 đá ....

Để thuận tiện cho việc đăng nhập vào game, các bạn đăng nhập qua FB, Twitter, Apple, Google hãy LIÊN KẾT game với tài khoản MIHOYO ngay.