Nạp Cubits Cubizone Thailand

Dịch vụ nạp Cubits Cubizone Thailand giá rẻ

Website:

Chú ý :
- Chỉ dành cho tài khoản Cubizone Thái Lan.
- Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn một cách cẩn thận, một khi đơn hàng đã được xử lí, nhà phát hành sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả liên quan đến việc nhập tài khoản không chính xác.

 

- Cubizone Cubits (TH) là tiền tệ được sử dụng trong Cubizone. Cubits sử dụng để mua các mặt hàng trong trò chơi hoặc dịch vụ cụ thể trong cộng đồng Cubizone. Cubits có thể nạp bằng thẻ Cubizone Cubicards. Cubits cũng có thể được trao thưởng cho những người đặt giải ở trong các sự kiện đặc biệt hoặc các cuộc thi chính thức được tổ chức bởi Cubizone hoặc các đối tác của mình. Giải thưởng cho các sự kiện và các cuộc thi sẽ được ghi trong thông báo liên quan.