Aeria Game 3,240 AP Points

Aeria Game 3,240 AP Points

Khách 760.000 VNĐ
Thành viên 745 McCash
Mua

Mô tả

Website:

Aeria Games là  nhà phát hành game trực tuyến. Aeria Games & Entertainment Inc (AGE), một chi nhánh của một công ty ở Mỹ, hoạt động tập trung vào trò chơi trực tuyến trong nhiều loại game, trò chơi PC, trò chơi trình duyệt, và trò chơi điện thoại di động, không chỉ dành cho Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và thị trường châu Âu. Aeria Games không trực tiếp phát triển game mà chỉ mua lại và cấp giấy phép trò chơi từ các nhà phát triển khác. Trò chơi Aeria là free-to-play. Aeria Cộng đồng Tính đến tháng 7 năm 2012, sau khi mua lại ijji cộng đồng đã có hơn 40 triệu thành viên đăng ký.

  • Aeria Points (AP) là đơn vị tiền thanh toán của Aeria Games (AGE) được sử dụng trong tất cả các game của Aeria.
  • 1USD tương đương với 100 AP.