Mua tài khoản ZTgame Giant Network Trung Quốc

Mua tài khoản ZTgame Giant Network Trung Quốc giá rẻ
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 245 McCash
Mua

Tài khoản có thể sử dụng để chơi các game:

  • 龙珠时空传说 Dragon Ball Time and Space Legend https://lzo.ztgame.com/
  • 征途 http://zt.ztgame.com/
  • 征途2 http://zt2.ztgame.com/
  • 巨人 http://jr.ztgame.com/
  • 仙侠世界 http://xx2.ztgame.com/
  • 艾尔之光 http://els.ztgame.com/
  • 绿色征途 http://ls.ztgame.com/

.....