Mua tài khoản miHoYo Genshin Impact Trung Quốc

Mua tài khoản miHoYo Genshin Impact Trung Quốc giá rẻ.
Khách 210.000 VNĐ
Thành viên 203 McCash
Mua

Website:

​Tài khoản đã xác minh số điện thoại và tuổi.

"Genshin Impact" is an open world adventure game produced and released by Chinese miHoYo (米哈游). The technical open test of the PC version will be launched on September 15, 2020, and the open beta will be launched on September 28, 2020. You can play the game on the CN server when it's released.