P.mềm giảm ping Pingzapper

Gia hạn mua Coupon phần mềm giảm Ping Pingzapper tốt nhất
Khách 170.000 VNĐ
Thành viên 167 McCash
Mua
Khách 470.000 VNĐ
Thành viên 459 McCash
Mua
Khách 840.000 VNĐ
Thành viên 825 McCash
Mua
Khách 1.470.000 VNĐ
Thành viên 1.453 McCash
Mua

 

Pingzapper làm giảm ping của bạn trong trò chơi bằng cách trốn tránh ISP throttling và tối ưu hóa tốc độ của các gói tin được gửi đi. Nó sử dụng công nghệ đường hầm SSH với SSL như vậy, tất cả các dữ liệu của bạn được an toàn và an toàn chuyển. Nó có hỗ trợ cho một loạt các trò chơi như World of Warcraft, Diablo III, và Rift.

Các gói phần mềm giảm ping PingZapper hiện có :

Bronze

 • 30 ngày
 • Không giới hạn thời gian
 • Truy cập vào tất cả các máy chủ

Silver

 • 90 ngày
 • Không giới hạn thời gian
 • Truy cập vào tất cả các máy chủ

Gold

 • 180 ngày
 • Không giới hạn thời gian
 • Truy cập vào tất cả các máy chủ

Platinum

 • 360 ngày
 • Không giới hạn thời gian
 • Truy cập vào tất cả các máy chủ