P.mềm giảm ping Pingzapper

Gia hạn mua Coupon phần mềm giảm Ping Pingzapper tốt nhất
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 107 McCash
Mua
Khách 290.000 VNĐ
Thành viên 283 McCash
Mua
Khách 490.000 VNĐ
Thành viên 479 McCash
Mua
Khách 800.000 VNĐ
Thành viên 789 McCash
Mua

 

Pingzapper làm giảm ping của bạn trong trò chơi bằng cách trốn tránh ISP throttling và tối ưu hóa tốc độ của các gói tin được gửi đi. Nó sử dụng công nghệ đường hầm SSH với SSL như vậy, tất cả các dữ liệu của bạn được an toàn và an toàn chuyển. Nó có hỗ trợ cho một loạt các trò chơi như World of Warcraft, Diablo III, và Rift.

Các gói phần mềm giảm ping PingZapper hiện có :

Bronze

 • 30 ngày
 • Không giới hạn thời gian
 • Truy cập vào tất cả các máy chủ

Silver

 • 90 ngày
 • Không giới hạn thời gian
 • Truy cập vào tất cả các máy chủ

Gold

 • 180 ngày
 • Không giới hạn thời gian
 • Truy cập vào tất cả các máy chủ

Platinum

 • 360 ngày
 • Không giới hạn thời gian
 • Truy cập vào tất cả các máy chủ