Mua bản quyền Microsoft Windows 10

Mua bản quyền Microsoft Windows 10 Home Pro, mua bản quyền Windows thanh toán thẻ cào hoặc chuyển khoản ngân hàng
Khách 2.290.000 VNĐ
Thành viên 2.269 McCash
Mua
Khách 3.200.000 VNĐ
Thành viên 3.169 McCash
Mua

 

Lưu ý: Hệ điều hành này có thể được cài đặt trên các phiên bản trước của Windows XP và Windows Vista bằng cách cài lại từ đầu, hoặc Windows 7 và Windows 8.1 bằng cách update trực tiếp hoặc cài đè ngay trong hệ điều hành . Tuy nhiên, yêu cầu phần cứng cụ thể phải được đáp ứng để hỗ trợ hệ thống này. Xem dưới đây để được hướng dẫn làm thế nào để hoàn thành việc download của bạn. Truy cập vào trang yêu cầu hệ thống để xác minh rằng phần cứng của bạn sẽ hỗ trợ hệ điều hành này.

1. Một khi bạn đã đặt hàng của bạn, bạn sẽ nhận được mã key sản phẩm Windows 10 và hướng dẫn để nhập mã key sản phẩm Windows 10 của bạn.
2. Thực hiện theo các liên kết trong các hướng dẫn để điều hướng đến các trang Microsoft chứa chi tiết các bước để cài đặt hệ điều hành mới của bạn.