Final Fantasy XIV FF14 US

Thẻ FF14 US game time card, mua game Final Fantasy FF14 US The Complete Edition Shadowbringers
Khách 1.280.000 VNĐ
Thành viên 1.265 McCash
Mua
Khách 1.620.000 VNĐ
Thành viên 1.605 McCash
Mua
Khách 750.000 VNĐ
Thành viên 741 McCash
Mua
Khách 750.000 VNĐ
Thành viên 739 McCash
Mua
Khách 410.000 VNĐ
Thành viên 399 McCash
Mua
Khách 630.000 VNĐ
Thành viên 615 McCash
Mua
Khách 960.000 VNĐ
Thành viên 945 McCash
Mua
Khách 770.000 VNĐ
Thành viên 755 McCash
Mua

Website:

 

Final Fantasy XIV: Endwalker DLC: Cần có sẵn 1 trong các bản : Starter Edition, A Realm Reborn, Complete Edition để chơi.

FINAL FANTASY XIV COMPLETE EDITION Mog Station : Bao gồm A Realm Reborn, the Heavensward, Stormblood, Shadowbringers, Endwalker.

 

FF14: A Realm Reborn (US) Standard Edition

 • Sản phẩm này không tương thích với các phiên bản Steam của FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn. Nếu bạn đã mua FFXIV: A Realm Reborn trên Steam, thì bạn vẫn phải mua FFXIV: Heavensward trên Steam để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn. 
 • Standard Edition đã bao gồm thời gian chơi game trong 30 ngày.​

FF14: Heavensward (US) Standard Edition

 • Sản phẩm này không tương thích với các phiên bản Steam của FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn. Nếu bạn đã mua FFXIV: A Realm Reborn trên Steam, bạn vẫn phải mua FFXIV: Heavensward trên Steam để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn.
 • Final Fantasy XIV: Heavensward là bản mở rộng đầu tiên của Final Fantasy XIV: A Realm Reborn 

 

 • Title: FF14: A Realm Reborn
 • Publisher: Square Enix
 • Developer: Square Enix
 • Release Date: 2013-08-27
 • Language: English
 • Platform: PC
 • Genre: MMO, RPG
 • Region: United State (US)

 

SYSTEM REQUIREMENTS

 • Connectivity: Broadband connection 
 • Resolution: 1280x720 
 • Hard Drive Space: 20GB 
 • Operating System: Windows® Vista 32/64bit, Windows® 7 32/64 bit 
 • Processor: Intel® Core2 Duo 3GHz 
 • RAM: 2GB (4GB recommended for 64bit OS) 
 • Video Card: NVIDIA® Geforce® 8800 or higher, ATI Radeon HD 4770 or higher