Final Fantasy XIV FF14 US

Thẻ FF14 US game time card, mua game Final Fantasy FF14 US A Realm Reborn , Heavensward US, FF14 The Complete Edition, Stormblood Expansion
Khách 1.620.000 VNĐ
Thành viên 1.595 McCash
Mua
Khách 1.340.000 VNĐ
Thành viên 1.321 McCash
Mua
Khách 610.000 VNĐ
Thành viên 599 McCash
Mua
Khách 750.000 VNĐ
Thành viên 739 McCash
Mua
Khách 710.000 VNĐ
Thành viên 699 McCash
Mua
Khách 730.000 VNĐ
Thành viên 715 McCash
Mua

Website:

 

FF14: A Realm Reborn (US) Standard Edition

 • Sản phẩm này không tương thích với các phiên bản Steam của FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn. Nếu bạn đã mua FFXIV: A Realm Reborn trên Steam, thì bạn vẫn phải mua FFXIV: Heavensward trên Steam để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn. 
 • Standard Edition đã bao gồm thời gian chơi game trong 30 ngày.

FF14: Heavensward (US) Standard Edition

 • Sản phẩm này không tương thích với các phiên bản Steam của FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn. Nếu bạn đã mua FFXIV: A Realm Reborn trên Steam, bạn vẫn phải mua FFXIV: Heavensward trên Steam để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn.
 • Final Fantasy XIV: Heavensward là bản mở rộng đầu tiên của Final Fantasy XIV: A Realm Reborn 

 

 • Title: FF14: A Realm Reborn
 • Publisher: Square Enix
 • Developer: Square Enix
 • Release Date: 2013-08-27
 • Language: English
 • Platform: PC
 • Genre: MMO, RPG
 • Region: United State (US)

 

SYSTEM REQUIREMENTS

 • Connectivity: Broadband connection 
 • Resolution: 1280x720 
 • Hard Drive Space: 20GB 
 • Operating System: Windows® Vista 32/64bit, Windows® 7 32/64 bit 
 • Processor: Intel® Core2 Duo 3GHz 
 • RAM: 2GB (4GB recommended for 64bit OS) 
 • Video Card: NVIDIA® Geforce® 8800 or higher, ATI Radeon HD 4770 or higher

 

 • Final Fantasy XIV Gameplay