Farm Heroes Saga Facebook

Nạp Gold Bars magic beans vào game Farm Heroes Saga trên FB Facebook king.com nạp bằng thẻ  facebook credits gift card

Website:

 

Để nạp thẻ Facebook Credits Gift Card:

  1. Truy cập trang : www.facebook.com/gamecards?a=redeem

  2. Nhập mã PIN của bạn.

  3. Sau đó bạn có thể vào game và mua vật phẩm mà bạn yêu thích . 

 

Để có thể sử dụng thẻ này bạn phải xem qua các điều khoản và điều kiện sau đây:
  • Thẻ chỉ được dùng trên Facebook của người có độ tuổi từ 13 trở lên.
  • Để nạp thẻ bạn cần truy cập trang : www.facebook.com/gamecards/redeem.
  • Giá trị nhận được tương ứng với mệnh giá thẻ bạn đã mua. 
  • Thẻ không quy đổi thành tiền mặt và không thể hoàn trả lại tiền mặt, trao đổi, hoặc bán lại
  • Ngày phát hành thẻ này là ngày mua ghi trên hoá đơn bán hàng của bạn.
  • Không hoàn lại tiền hoặc các khoản tín dụng đã sử dụng.
  • Điều khoản sử dụng thẻ được điều chỉnh bởi Facebook tại : www.facebook.com/payments_terms và có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trong phạm vi pháp luật cho phép.
  • Thẻ được phát hành bởi Facebook Inc.