RENEW Gia hạn thuê tài khoản chơi game Hàn Quốc

Dịch vụ gia hạn thuê tài khoản chơi các game Lost Ark, LOL League of Legends, Melon, Cabal1, v.v. server Hàn Quốc
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 311 McCash
Mua
Khách 1.290.000 VNĐ
Thành viên 1.273 McCash
Mua
Khách 2.380.000 VNĐ
Thành viên 2.361 McCash
Mua
Khách 2.700.000 VNĐ
Thành viên 2.683 McCash
Mua
Khách 1.160.000 VNĐ
Thành viên 1.147 McCash
Mua
Khách 2.200.000 VNĐ
Thành viên 2.173 McCash
Mua
Khách 650.000 VNĐ
Thành viên 635 McCash
Mua
Khách 1.080.000 VNĐ
Thành viên 1.065 McCash
Mua
Khách 380.000 VNĐ
Thành viên 373 McCash
Mua
Khách 1.720.000 VNĐ
Thành viên 1.707 McCash
Mua
Khách 1.460.000 VNĐ
Thành viên 1.443 McCash
Mua
Khách 2.420.000 VNĐ
Thành viên 2.395 McCash
Mua

Tài khoản thuê là một số loại tài khoản game có độ bảo mật an toàn cao và có thể xác minh lại, sản phẩm này dành riêng cho việc gia hạn thuê tài khoản chơi các game Lost Ark, LOL League of Legends, Melon, Cabal1, v.v.

Vui lòng gia hạn tài khoản thuê của bạn trước ngày hết hạn, nếu không tài khoản sẽ bị thu hồi và không thể tiếp tục thuê được nữa.

 

Cách xử lý gia hạn thuê tài khoản : 

  1. MuaCash sẽ gửi email (kiểm tra thư rác/spam) để thông báo cho bạn về gia hạn thuê tài khoản trước ngày hết hạn.
  2. Vui lòng chọn tùy chọn phù hợp để gia hạn tài khoản thuê của bạn trước ngày hết hạn.
  3. Chúng tôi sẽ gia hạn thời gian tài khoản của bạn sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn.
  4. Nếu đến hạn mà bạn không tiếp tục gia hạn thuê tài khoản thì sẽ không được sử dụng tiếp tài khoản đó nữa, nếu có thuê lại thì sẽ là một tài khoản khác.