Final Fantasy XIV FF14 EU

Thẻ FF14 EU game time card,mua game Final Fantasy FF14 EU A Realm Reborn , Heavensward EU , FF14: The Complete Edition, Stormblood Expansion
Khách 1.100.000 VNĐ
Thành viên 1.089 McCash
Mua
Khách 899.000 VNĐ
Thành viên 891 McCash
Mua
Khách 650.000 VNĐ
Thành viên 637 McCash
Mua
Khách 360.000 VNĐ
Thành viên 355 McCash
Mua
Khách 880.000 VNĐ
Thành viên 865 McCash
Mua

Website:

 

FF14: A Realm Reborn (EU) Standard Edition

 • Sản phẩm này không tương thích với các phiên bản Steam của FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn. Nếu bạn đã mua FFXIV: A Realm Reborn trên Steam,bạn vẫn phải mua FFXIV: Heavensward trên Steam để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn. 
 • Standard Edition đã bao gồm thời gian chơi game trong 30 ngày.

FF14: Heavensward (EU) Standard Edition

 • Sản phẩm này không tương thích với các phiên bản Steam của FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn. Nếu bạn đã mua FFXIV: A Realm Reborn trên Steam, bạn vẫn phải mua FFXIV: Heavensward trên Steam để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn.
 • Final Fantasy XIV: Heavensward là bản mở rộng đầu tiên của Final Fantasy XIV:. A Realm Reborn 

 

 • Title: FF14: A Realm Reborn
 • Publisher: Square Enix
 • Developer: Square Enix
 • Release Date: 2013-08-27
 • Language: English
 • Platform: PC
 • Genre: MMO, RPG
 • Region: United State (US)

 

SYSTEM REQUIREMENTS

 • Connectivity: Broadband connection 
 • Resolution: 1280x720 
 • Hard Drive Space: 20GB 
 • Operating System: Windows® Vista 32/64bit, Windows® 7 32/64 bit 
 • Processor: Intel® Core2 Duo 3GHz 
 • RAM: 2GB (4GB recommended for 64bit OS) 
 • Video Card: NVIDIA® Geforce® 8800 or higher, ATI Radeon HD 4770 or higher