Cultureland game card 10,000 Won

Cultureland game card 10,000 Won

Khách 240.000 VNĐ
Thành viên 237 McCash
Mua

Mô tả

Website:

Thẻ sử dụng để nạp tiền cho các game Hàn Quốc, trong phần nạp tiền của bất kỳ game nào có hình thức thanh toán 스마트문상 hoặc 게임문화상품권 đều có thể sử dụng thẻ Cultureland Gamecard để nạp tiền. 

Giới thiệu về Cultureland Gamecard (KR)
Cultureland Game Card (KR) Cultureland là phương thức nạp tiền trực tiếp phổ biến cho nhiều games phát hành tại Hàn Quốc.
Thẻ có thể sử dụng cho các trang web sau :

  • Netmarble KR
  • Onstove KR - PC Games as Lost Ark, TalesRunner, Soul Worker, CROSSFIRE
  • Gamezemi KR
  • DoOnline KR