Cash game WolfTeam Softnyx-is.com

Mua thẻ Softnyx cash, MITN cash card nạp game WolfTeam trang chủ softnyx-is.com giá rẻ.
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 135 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 267 McCash
Mua
Khách 540.000 VNĐ
Thành viên 529 McCash
Mua
Khách 800.000 VNĐ
Thành viên 785 McCash
Mua
Khách 1.310.000 VNĐ
Thành viên 1.295 McCash
Mua
Khách 2.550.000 VNĐ
Thành viên 2.525 McCash
Mua

Website:

Tỉ lệ quy đổi :  10$ = 10.000 Cash

  • Truy cập: https://billing.softnyx.net khi bạn muốn nạp tiền game Gunbound hoặc Rakion
  • Truy cập: https://billing.softnyx-is.com khi bạn muốn nạp tiền game Wolfteam

 

Các bước nạp WolfTeam bằng thẻ MINT cash card

Bước 1: Truy cập trang nạp thẻ, chọn cách nạp CHARGE ONLINE

 

Bước 2: Chọn nạp qua Paymentwall

 

Bước 3 : Chọn nạp thẻ thẻ MINT, nhập mã thẻ MINT bạn đã mua vào để nạp cash

Chú ý thẻ MINT có thể nạp trừ dần số dư nên bạn có thể mua thẻ mệnh giá lớn hơn để nạp dần.

 

 

 

Softnyx Cash là gì?

-  Softnyx Cash là loai tiền ảo được sử dụng trong tất cả các trò chơi phát hành bởi Softnyx. Softnyx Cash sử dụng để mua các vật phẩm trong games Gunbound, Rakion, Wolf Team ...

-  1,000Cash tương đương với USD1.00