Cash game WolfTeam Softnyx-is.com

Mua thẻ Softnyx cash, MITN cash card nạp game WolfTeam trang chủ softnyx-is.com giá rẻ.
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 143 McCash
Mua
Khách 280.000 VNĐ
Thành viên 277 McCash
Mua
Khách 570.000 VNĐ
Thành viên 557 McCash
Mua
Khách 840.000 VNĐ
Thành viên 825 McCash
Mua
Khách 1.360.000 VNĐ
Thành viên 1.345 McCash
Mua
Khách 2.670.000 VNĐ
Thành viên 2.649 McCash
Mua

Website:

Tỉ lệ quy đổi :  10$ = 10.000 Cash

  • Truy cập: https://billing.softnyx.net khi bạn muốn nạp tiền game Gunbound hoặc Rakion
  • Truy cập: https://billing.softnyx-is.com khi bạn muốn nạp tiền game Wolfteam

 

Các bước nạp WolfTeam bằng thẻ MINT cash card

Bước 1: Truy cập trang nạp thẻ, chọn cách nạp CHARGE ONLINE

 

Bước 2: Chọn nạp qua Paymentwall

 

Bước 3 : Chọn nạp thẻ thẻ MINT, nhập mã thẻ MINT bạn đã mua vào để nạp cash

Chú ý thẻ MINT có thể nạp trừ dần số dư nên bạn có thể mua thẻ mệnh giá lớn hơn để nạp dần.

 

 

 

Softnyx Cash là gì?

-  Softnyx Cash là loai tiền ảo được sử dụng trong tất cả các trò chơi phát hành bởi Softnyx. Softnyx Cash sử dụng để mua các vật phẩm trong games Gunbound, Rakion, Wolf Team ...

-  1,000Cash tương đương với USD1.00