Thẻ Amazon Gift Card AMZ US

Order hàng trực tuyến từ Amazon.com bằng thẻ Amazon Gift Card AMZ US
Khách 2.650.000 VNĐ
Thành viên 2.629 McCash
Mua
Khách 1.360.000 VNĐ
Thành viên 1.339 McCash
Mua
Khách 690.000 VNĐ
Thành viên 675 McCash
Mua
Khách 560.000 VNĐ
Thành viên 549 McCash
Mua
Khách 280.000 VNĐ
Thành viên 277 McCash
Mua
Khách 420.000 VNĐ
Thành viên 413 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 137 McCash
Mua

Website:

 

Coins chỉ sử dụng cho tài khoản khu vực US, dùng để mua Apps và Games cho Kindle Fire, Andoid phone hoặc Tablet và trên Amazon.com.

 

Thẻ Amazon Gift Card AMZ là gì ?

-  Amazon Gift Card AMZ là loại gift card cho phép các bạn nạp tiền vào tài khoản Amazon.com mà không cần sử dụng tới thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán qua ngân hàng khác .

-  Mã thẻ AMZ bao gồm 14 hoặc 15 ký tự và thường sẽ chứa cả chữ và số (ví dụ AS25-NJZ1JX-CZCP5). Nếu bạn có một thẻ quà tặng dạng thẻ cứng, bạn có thể cần phải nhẹ nhàng cào hay bóc lớp phủ bảo vệ ở mặt sau để thấy mã thẻ AMZ.

-  Khi nạp thẻ AMZ, toàn bộ số dư thẻ sẽ được cộng vào tài khoản của bạn, số tiền này không hết hạn. không thể được chuyển sang tài khoản khác hoặc mua thẻ gift card.

 

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ AMAZON GIFT CARD