Thẻ nạp U Points 9game.CN

Mua thẻ Shenzhouxing nạp U Point thanh toán tài khoản UC 9game CN china Trung Quốc
Khách 420.000 VNĐ
Thành viên 409 McCash
Mua
Khách 220.000 VNĐ
Thành viên 209 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 141 McCash
Mua

HƯỚNG DẪN NẠP U POINTS TÀI KHOẢN 9GAME.CN

 

Để xem số tài khoản UC , hãy đăng nhập tại đây :   https://id.uc.cn/next/userinfo/userInfo?client_id=4  ( UC号 )

 

 

Hệ thống chuyển sang trang xác nhận lại thông tin, Click nút bên dưới để nạp thẻ.

 

 

Sau khi nạp U Point vào tài khoản, bạn vào game chọn thanh toán qua tài khoản UC