Thẻ nạp U Points 9game.CN

Mua thẻ Shenzhouxing nạp U Point thanh toán tài khoản UC 9game CN china Trung Quốc
Khách 340.000 VNĐ
Thành viên 333 McCash
Mua
Khách 490.000 VNĐ
Thành viên 479 McCash
Mua
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 245 McCash
Mua
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 153 McCash
Mua

Website:

HƯỚNG DẪN NẠP U POINTS TÀI KHOẢN 9GAME.CN

  1. Truy cập trang nạp tiền :  http://pay.9game.cn/v2/web/index.htm
  2. Điền thông tin số tài khoản UC và nhập lại số tài khoản UC của bạn [ Để xem số tài khoản UC , hãy đăng nhập tại đây: id.uc.cn/next/userinfo/userInfo?client_id=4  ( UC号 ) ]
  3. Chọn loại thẻ nạp Shenzouxing hoặc China mobile
  4. Chọn chính xác mệnh giá thẻ của bạn sau đó nhập Card No và Password của thẻ, nhập mã xác nhận capcha rồi bấm nút Đồng Ý để nạp thẻ.
  5. Hệ thống chuyển sang trang xác nhận lại thông tin, Click nút bên dưới để xác nhận nạp thẻ.
  6. Sau khi nạp U Point vào tài khoản, bạn vào game chọn thanh toán qua tài khoản UC