Thẻ nạp U Points 9game.CN

Mua thẻ Shenzhouxing nạp U Point thanh toán tài khoản UC 9game CN china Trung Quốc
Khách 450.000 VNĐ
Thành viên 441 McCash
Mua
Khách 240.000 VNĐ
Thành viên 237 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 147 McCash
Mua

HƯỚNG DẪN NẠP U POINTS TÀI KHOẢN 9GAME.CN

 

Để xem số tài khoản UC , hãy đăng nhập tại đây :   https://id.uc.cn/next/userinfo/userInfo?client_id=4  ( UC号 )

 

 

Hệ thống chuyển sang trang xác nhận lại thông tin, Click nút bên dưới để nạp thẻ.

 

 

Sau khi nạp U Point vào tài khoản, bạn vào game chọn thanh toán qua tài khoản UC