Thẻ Riot Points US RP 50 USD

Thẻ Riot Points US RP 50 USD

Khách 1.330.000 VNĐ
Thành viên 1.311 McCash
Mua

Mô tả

Website:

 

Một số tỉ lệ quy đổi thường gặp

Riot Point  : 260RP   390RP   520RP   585RP   975RP   1820RP
Dollar US  :  2 $         3 $         4 $         4,5 $      7,5 $      14 $

 

Thẻ Riot Point sử dụng tại cửa hàng League of Legends Online Store. Với Riot Point bạn có thể mua nhân vật, vũ khí, các vật phẩm đặc biệt trong cửa hàng League of Legends về tài khoản game của bạn. 

YÊU CẦU HỆ THỐNG

  1. Hệ điều hành: Windows XP (Service Pack 2 hoặc 3), Windows Vista, hoặc Windows 7
  2. CPU 2.0+ GHz Processor
  3. Bộ nhớ (RAM): 1 GB RAM (Windows Vista và 7 có thể sẽ cần > 2Gb )
  4. Hard Drive Space: 8 GB ổ trống
  5. DirectX: DirectX v9.0c hoặc hơn
  6. Video Card: Shader 2.0