Playpark Level Up P500 Load Up PH

Playpark Level Up P500 Load Up PH

Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 263 McCash
Mua

Mô tả

Website :

PlayMall là hệ thống ví tiền mới tất-cả-trong-một của Playpark. Nạp tiền cho game của PlayPark bạn đang chơi cực kỳ dễ dàng với PlayMall! Bạn có thể nạp cho mọi game của Playpark bằng bất cứ hình thức thanh toán nào. "Chuyển vào PlayMall" Khi sử dụng PlayMall, bạn có thể còn số dư hoặc đã dùng hết tiền trong PlayWallet.

 

  • Tôi có thể thay đổi loại tiền tệ đã chọn không?

Trong thời gian khởi chạy 2 tháng, nếu đơn vị tiền tệ của bạn không phải là đơn vị tiền tệ ở bạn đang ở, bạn sẽ được thay đổi một lần ngay lập tức. Nếu không, bạn phải đợi 60 ngày trước khi bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào với tài khoản của mình, sẽ có hiệu lực vào ngày 2-4-2018.

 

  • Tôi cần làm gì nếu tôi muốn đổi sang loại tiền tệ mới?

Phải chắc rằng bạn đã chi tiêu hết tiền. Thay đổi loại tiền chỉ được phép nếu số dư tài khoản của bạn dưới 1USD. Một khi bạn thay đổi loại tiền, số dư tài khoản sẽ được đặt lại là 0.