Tài khoản Telegram đăng kí 1 Account 1 IP

Mua tài khoản Telegram đăng kí 1 Account 1 IP số lượng lớn giá rẻ.
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 105 McCash
Mua
  • Account Telegram số lượng lớn, đảm bảo xác minh bằng 1 IP riêng biệt, IP US
  • Account Telegram 7 ngày bao gồm Username và Avatar
  • Bảo hành đổi trả 1-1 với lần login đầu trong 24h
  • Thông tin nhận được bao gồm : Usernam, Password, Recovery mail

Telegram là ứng dụng nhắn tin tức thời dựa trên công nghệ điện toán đám mây và dịch vụ truyền giọng nói trên giao thức IP. Khách hàng có thể sử dụng Telegram trên Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS và GNU / Linux

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Chỉ dùng phần mềm để truy cập telegram.exe ở đây: drive.google.com
  2. 1 IP chỉ login 1 account;
  3. Exit Telegram bằng taskbar => Exit Telegram;
  4. Mỗi lần chỉ dùng đúng 1 account;
  5. Dùng xong bạn đợi 3 ngày sau dùng lại;
  6. Tuyệt đối không được xóa file trong folder chứa account.