Tài khoản PandaTV CN Trung Quốc

Mua tài khoản PandaTV CN Trung Quốc đã xác minh chính chủ, nạp PandaTV Coin Cash giá rẻ.
Khách 120.000 VNĐ
Thành viên 117 McCash
Mua

Panda TV offers live streaming service in China, focusing on eSports. There are many famous anchors and commentators taking Live. Panda TV account requires to register with phone number. 

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền