Nạp tiền vàng trên abooky.com

Dịch vụ nạp tiền vàng để tải sách về trên trang abooky.com của Trung Quốc
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 105 McCash
Mua
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 155 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 255 McCash
Mua
Khách 510.000 VNĐ
Thành viên 503 McCash
Mua
Khách 1.000.000 VNĐ
Thành viên 985 McCash
Mua
Khách 1.480.000 VNĐ
Thành viên 1.463 McCash
Mua
Khách 1.620.000 VNĐ
Thành viên 1.603 McCash
Mua
Khách 2.430.000 VNĐ
Thành viên 2.411 McCash
Mua
Khách 3.140.000 VNĐ
Thành viên 3.113 McCash
Mua

Website :

​Tỉ lệ nạp tiền: 1 nhân dân tệ = 1 đồng tiền vàng

Tỉ lệ quy đổi đồng tiền vàng đổi tiền xu bạc : 10 Gold Coin = 1000 Silver Coin   

1. Mỗi người dùng chỉ có thể đổi 1 lần mỗi ngày. 
2. Đổi 2 lần liên tiếp để nhận thêm tiền thưởng 100 đồng bạc. 
3. Để mua lại dưới 10 đồng vàng, hãy vào Cài đặt - Điểm - Đổi thưởng