Nạp tiền vàng trên abooky.com

Dịch vụ nạp tiền vàng để tải sách về trên trang abooky.com của Trung Quốc

Website :

​Tỉ lệ nạp tiền: 1 nhân dân tệ = 1 đồng tiền vàng

Tỉ lệ quy đổi đồng tiền vàng đổi tiền xu bạc : 10 Gold Coin = 1000 Silver Coin   

1. Mỗi người dùng chỉ có thể đổi 1 lần mỗi ngày. 
2. Đổi 2 lần liên tiếp để nhận thêm tiền thưởng 100 đồng bạc. 
3. Để mua lại dưới 10 đồng vàng, hãy vào Cài đặt - Điểm - Đổi thưởng