Ninja nổ bàn thờ 185sy

nạp kim cương game Ninja nổ bàn thờ 185sy.com

Website :

- 3 thẻ điện thoại Trung Quốc có thể nạp được cho game này là :

China Mobile ( Shenzouxing ) : 神州行充值卡/中国移动 
China Telecom : 中国电信卡 
China Unicom Reload Card : 中国联通 (联通一卡通 )

- Thẻ nạp sử dụng cho game chơi trên máy Android, đối với máy iOS xin vui lòng sử dụng dịch vụ nạp tiền tài khoản iTunes China tại đây