Ninja nổ bàn thờ 185sy

nạp kim cương game Ninja nổ bàn thờ 185sy.com
Khách 170.000 VNĐ
Thành viên 163 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 263 McCash
Mua
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 505 McCash
Mua
Khách 1.020.000 VNĐ
Thành viên 999 McCash
Mua
Khách 1.480.000 VNĐ
Thành viên 1.455 McCash
Mua

Website :

- 3 thẻ điện thoại Trung Quốc có thể nạp được cho game này là :

China Mobile ( Shenzouxing ) : 神州行充值卡/中国移动 
China Telecom : 中国电信卡 
China Unicom Reload Card : 中国联通 (联通一卡通 )

- Thẻ nạp sử dụng cho game chơi trên máy Android, đối với máy iOS xin vui lòng sử dụng dịch vụ nạp tiền tài khoản iTunes China tại đây