Nạp 975 VALORANT Points

Nạp 975 VALORANT Points

Khách 280.000 VNĐ
Thành viên 275 McCash
Mua

Mô tả

Website :

1. ​Dịch vụ này hỗ trợ tài khoản Riot của tất cả các quốc gia trừ VIỆT NAM không nạp được. Kiểm tra quốc gia đăng ký tài khoản tại đây

Chỉ cần nhập tên tài khoản RIOT (không phải tên nhân vật trong game) sau đó nhận VP trong game mà không cần gửi mật khẩu để đăng nhập.

 

2. Để mua Valorant Battle Pass, bạn chỉ cần nạp đủ số VP rồi tự Unlock trong game. Thường mua gói trên 1000 VP là đủ.