Nạp 11790 VALORANT Points

Nạp 11790 VALORANT Points

Khách 2.720.000 VNĐ
Thành viên 2.705 McCash
Mua

Mô tả

Website :

1. ​Dịch vụ này hỗ trợ tài khoản Riot của tất cả các quốc gia. Chỉ cần nhập tên tài khoản RIOT và nhận VP trong game mà không cần gửi mật khẩu

2. Để mua Valorant Battle Pass, bạn chỉ cần nạp đủ số VP rồi tự Unlock trong game. Thường mua gói trên 1000 VP là đủ.