Nạp Coin lên VIP tài khoản pan6.com

Dịch vụ nạp Coin, lên VIP tài khoản pan6.com giá rẻ tại Việt Nam.
Khách 2.880.000 VNĐ
Thành viên 2.857 McCash
Mua
Khách 1.470.000 VNĐ
Thành viên 1.455 McCash
Mua
Khách 460.000 VNĐ
Thành viên 447 McCash
Mua
Khách 200.000 VNĐ
Thành viên 195 McCash
Mua
Khách 990.000 VNĐ
Thành viên 975 McCash
Mua
Khách 500.000 VNĐ
Thành viên 491 McCash
Mua
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 245 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 147 McCash
Mua

盘币的获取方式?
1、打卡签到:+1PB(士兵无法签到)
2、出售资源:等级越高可以设置的盘币越高(云盘士兵无权发布付费主题),需缴纳金额30%的税率,收入无上限,不满1盘币不计算,不会出售资源点这里!
3、回答悬赏:在悬赏问答区解决他人问题获得一定报酬!
4、盘币充值:赞助论坛获得盘币奖励!

用户等级越高可设置的主题售价上限越高,具体如下:

 

用户组等级
主题售价上限
云盘士兵
不能设置
云盘少尉
8
云盘中尉
10
云盘上尉
12
云盘少校
14
云盘中校
16
云盘大校
18
云盘少将
20
云盘中将
22
云盘大将
24
云盘元帅
26
精品发布员
暂停申请盘币的用途有哪些?
1、违规操作:按照违规程度,扣除2-20PB,情节特别严重者可能会清零处理。
2、悬赏提问:根据自己意愿,悬赏最小20PB,并需缴纳悬赏金额30%的税率.(价格不能低于 20 PB,不能高于 2000 PB)注意撤销悬赏后所收税款不予返还
3、购买资源:使用盘币购买自己想要的资源。不会购买资源点这里!