Mua tài khoản Jinshan XOYO.com Trung Quốc

Mua tài khoản Jinshan XOYO.com Trung Quốc giá rẻ.
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 245 McCash
Mua

Tài khoản có thể sử dụng cho các game sau:

  • 剑侠贰外传 http://jw.xoyo.com/
  • 剑网3 https://jx3.xoyo.com/
  • 剑网2 https://jx2.xoyo.com/
  • 剑网1 https://jx.xoyo.com/
  • 剑侠世界 https://jxsj.xoyo.com/
  • 自由禁区 https://ext.xoyo.com/
  • 反恐行动 mission against terrorism https://xd.xoyo.com/
  • 封神榜 https://fs.xoyo.com/index2
  • 春秋Q传 https://cq.xoyo.com/
  • 封神榜(元宝区)https://fs.xoyo.com/index1

......