Xbox Live Gold Global

Khách: 1.240.000 VNĐ
Thành viên: 1.219 (Exp: 1.219) McCash (999 Exp)
Mua
Khách: 470.000 VNĐ
Thành viên: 459 (Exp: 459) McCash (459 Exp)
Mua
Khách: 120.000 VNĐ
Thành viên: 115 (Exp: 115) McCash (115 Exp)
Mua
1/1

Website:

Sản phẩm này chỉ nạp được cho tài khoản đăng ký khu vực US ( Mỹ ) với đơn vị tiền là USD.

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

  • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
  • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email

 

 

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ XBOX

  • Redeem via the Xbox 360 Guide main menu:

Press the Xbox 360 Guide button, and then go to the Marketplace area.
Select Redeem Code.
Enter the 25-character pre-paid code.

  • Redeem via the Add Points Wizard:

To access the Add Points Wizard, press the X button while you view any content description screen within the Game Marketplace or Video Marketplace areas or while you view the Memberships section in the Account Management area.
Select Redeem Prepaid Card.
Enter the 25-character pre-paid code.

  • Redeem via Xbox.com:

Visit http://live.xbox.com/accounts/RedeemToken.aspx or follow these steps:

From Xbox.com, use your Windows Live ID to sign in to your Xbox LIVE account.
Select My Account from the My Xbox drop-down menu.
Click Redeem Code to enter the pre-paid code and add Microsoft Points to your account.
Follow the instructions that appear on the screen to enter and to confirm the redemption of the pre-paid code.

 

 

Liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến