The Elder Scrolls Online Global

Khách: 820.000 VNĐ
Thành viên: 799 (Exp: 799) McCash (799 Exp)
Mua
Khách: 540.000 VNĐ
Thành viên: 529 (Exp: 529) McCash (529 Exp)
Mua
1/1

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

  • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
  • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email

 

 

The Elder Scrolls Online Gameplay Trailer 

 

 

The Elder Scrolls Online (Global)

  • Release Date: April 4, 2014

The Elder Scrolls Online Digital Standard Edition Bonuses:

1. 3 days early access (from 1st April 2014)
2. Explorer Pack

Play in any Alliance with any of the nine races
Scuttler vanity pet
Bonus treasure maps

  • [The Elder Scrolls Online Bonus Pack]

The Elder Scrolls Online Digital Imperial Edition Bonuses:

1. 5 days early access (from 30th March 2014)
2. Explorer Pack

Play in any Alliance with any of the nine races
Scuttler vanity pet
Bonus treasure maps

 

 

Liên hệ