The Elder Scrolls Online Global

Khách: 560.000 VNĐ
Thành viên: 549 (Exp: 549) McCash (549 Exp)
Mua
Khách: 340.000 VNĐ
Thành viên: 329 (Exp: 329) McCash (329 Exp)
Mua
1/1

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

  • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
  • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email

 

 

The Elder Scrolls Online Gameplay Trailer 

 

 

The Elder Scrolls Online (Global)

  • Release Date: April 4, 2014

The Elder Scrolls Online Digital Standard Edition Bonuses:

1. 3 days early access (from 1st April 2014)
2. Explorer Pack

Play in any Alliance with any of the nine races
Scuttler vanity pet
Bonus treasure maps

  • [The Elder Scrolls Online Bonus Pack]

The Elder Scrolls Online Digital Imperial Edition Bonuses:

1. 5 days early access (from 30th March 2014)
2. Explorer Pack

Play in any Alliance with any of the nine races
Scuttler vanity pet
Bonus treasure maps

 

 

Liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến