Final Fantasy FF14 A Realm Reborn

Khách: 950.000 VNĐ
Thành viên: 935 (Exp: 935) McCash (935 Exp)
Mua
Khách: 440.000 VNĐ
Thành viên: 425 (Exp: 425) McCash (425 Exp)
Mua
Khách: 730.000 VNĐ
Thành viên: 717 (Exp: 717) McCash (717 Exp)
Mua
Khách: 570.000 VNĐ
Thành viên: 559 (Exp: 559) McCash (559 Exp)

Hết hàng

Khách: 30.000 VNĐ
Thành viên: 293 (Exp: 293) McCash (293 Exp)

Hết hàng

Khách: 520.000 VNĐ
Thành viên: 509 (Exp: 509) McCash (509 Exp)
Mua
1/1

Website:

 

FF14: A Realm Reborn (US) Standard Edition

 • Sản phẩm này không tương thích với các phiên bản Steam của FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn. Nếu bạn đã mua FFXIV: A Realm Reborn trên Steam, thì bạn vẫn phải mua FFXIV: Heavensward trên Steam để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn. 
 • Standard Edition đã bao gồm thời gian chơi game trong 30 ngày.

FF14: Heavensward (US) Standard Edition

 • Sản phẩm này không tương thích với các phiên bản Steam của FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn. Nếu bạn đã mua FFXIV: A Realm Reborn trên Steam, bạn vẫn phải mua FFXIV: Heavensward trên Steam để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn.
 • Final Fantasy XIV: Heavensward là bản mở rộng đầu tiên của Final Fantasy XIV: A Realm Reborn 

 

FF14: A Realm Reborn (EU) Standard Edition

 • Sản phẩm này không tương thích với các phiên bản Steam của FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn. Nếu bạn đã mua FFXIV: A Realm Reborn trên Steam,bạn vẫn phải mua FFXIV: Heavensward trên Steam để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn. 
 • Standard Edition đã bao gồm thời gian chơi game trong 30 ngày.

FF14: Heavensward (EU) Standard Edition

 • Sản phẩm này không tương thích với các phiên bản Steam của FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn. Nếu bạn đã mua FFXIV: A Realm Reborn trên Steam, bạn vẫn phải mua FFXIV: Heavensward trên Steam để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn.
 • Final Fantasy XIV: Heavensward là bản mở rộng đầu tiên của Final Fantasy XIV:. A Realm Reborn 

 

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

 • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
 • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email

 

 

 • Title: FF14: A Realm Reborn
 • Publisher: Square Enix
 • Developer: Square Enix
 • Release Date: 2013-08-27
 • Language: English
 • Platform: PC
 • Genre: MMO, RPG
 • Region: United State (US)

 

SYSTEM REQUIREMENTS

 • Connectivity: Broadband connection 
 • Resolution: 1280x720 
 • Hard Drive Space: 20GB 
 • Operating System: Windows® Vista 32/64bit, Windows® 7 32/64 bit 
 • Processor: Intel® Core2 Duo 3GHz 
 • RAM: 2GB (4GB recommended for 64bit OS) 
 • Video Card: NVIDIA® Geforce® 8800 or higher, ATI Radeon HD 4770 or higher

 

 • Final Fantasy XIV Gameplay

 

 

Liên hệ